Om CPI

Velkommen til CPI! Jeg vil her gerne introducere mig selv og virksomheden og fortælle mere om, hvordan jeres virksomhed ved hjælp af vores viden og erfaringer kan være med til at sikre, at jeres medarbejdere får succes, når de arbejder på tværs af landegrænser.

CPI kan bistå jeres medarbejdere og deres eventuelle familie ved ind- og udstationering, hvor behovet for at tilpasse sig en ny kultur opstår. Men også medarbejdere med fast arbejdsplads i Danmark, der løbende har kontakt til kolleger og samarbejdsparterne i udlandet kan drage fordel af vores ekspertise.

Mit navn er Bente Nielsen og jeg er administrerende direktør for den danske virksomhed Culture – Perception & Integration.
CPI blev grundlagt i 2000, på et tidspunkt, hvor der i Danmark var begyndende fokus på, at specifik kompetence indenfor kulturelle forskelle er vigtig, når man arbejder globalt.

Personligt har jeg haft fornøjelsen af at tilbringe en stor del af min karriere udenfor Danmarks grænser, hvor jeg i en periode på 15 år arbejdede med 16 forskellige lande.


Hver udstationering og erfaring er forskellig. Men for alle som arbejder globalt, er det vigtigt, at man er vidende om og opmærksom på, hvilke værdier, normer og overbevisninger man kan støde på, og som kan være meget anderledes end det man kommer fra. Hvis dette ikke er tilfældet, kan misforståelser medføre dårligt samarbejde både arbejdsmæssigt og socialt, hvilket i sidste ende kan betyde, at man ikke opnår de ønskede resultater og i de værste tilfælde mister kunder.

Vores primære mål hos CPI er at bibringe jeres medarbejdere en indgående viden og forståelse for de kulturelle forskelle, som måtte være tilstede. Ved at få indsigt i ens egen kultur og sammenligne den med den nye kultur man skal arbejde med, vil medarbejderen være bedre rustet til at bygge bro mellem de forskellige kulturer, og hermed skabe grobund for succes både arbejdsmæssigt samt socialt.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere information. Det ville glæde os, at bistå jeres virksomhed og medarbejdere med vores viden og erfaringer.
Velkommen
Om CPI
Kulturtræning

Sprogundervisning

Åbne kurser
Kulturelle aktiviteter

Samarbejdspartnere
Kontakt CPI