Kulturtræning

Kultur kompetence er vigtigt!

For at sikre at man lever op til virksomhedens forventninger og kan opnå de ønskede bund resultater, er det essentielt, at man har en forståelse og viden om hvilke værdier, normer og overbevisninger som ligger til grund i de kulturer man arbejder med. Endvidere er det vigtigt, at man blive bevidst om sin egen kultur samt hvordan man kan blive opfattet af sine internationale samarbejdspartnere/kolleger.

Hvad opnår man, når man deltager i en af CPI’s kulturtræninger?

  • Deltagerne opnår viden og uundværlig information om, hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder på tværs af landegrænser. Vi taler om nogle generelle forudsætninger som man skal være bevidst om, når man skal opnå succes med sine globale samarbejdspartnere.

  • Deltagerne bliver opmærksomme på, hvordan og hvornår de kan/bør ændre deres kommunikations- og samarbejdsevner, både i sociale og arbejdsmæssige sammenhæng. Ved at benytte værktøjer og se på forskellige cases vil de få en større forståelse for, hvordan de bedst kan minimere og undgå kulturelle misforståelser.

  • Deltagerne sammenligner deres egen kultur med den/de kulturer de arbejder med indenfor forskellige områder så som; beslutningsprocesser, kommunikation, hvordan betragter vi tid/deadlines, hvad er chefens/medarbejdernes rolle, hvad er vigtigt at have fokus på, hvis vi skal implementere nye ting eller ændre i etablerede processer, hvordan agerer vi overfor hinanden, hvordan forholder vi os til forandringer, osv.

  • Hvis deltageren (og dennes familie) skal flytte til udlandet, vil de få specifik information om de lokale forhold i det land de skal flytte til. Dette vil være med til at sikre, at man bliver hurtigere integreret i det lokale samfund. Vi taler f.eks. om forhold vedr. skole, børn, transport, indkøb, betaling af regninger, klubber, netværks muligheder, hvordan man kan komme i kontakt og etablere venskaber med de lokale, muligheder for involvering i lokale aktiviteter, hvordan fungerer sundhedsvæsnet, osv.


“Den virkelig vise er den som formår,
at forstå også den som han ikke forstår.”

Piet Hein

Velkommen
Om CPI
Kulturtræning

Kulturtræning for grupper
Dansk kulturtræning
Dansk kulturtræning til partner
Udstationering
Dansk kultur og netværksdag
Opfølgende coaching

Sprogundervisning
Åbne kurser
Kulturelle aktiviteter
Samarbejdspartnere
Kontakt CPI